Във връзка с предстоящото обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост, БГФМА внесе предложение към председателите на всички парламентарно представени групи в 45 НС и към Комисията по бюджет и финанси, относно Реформа „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България на План за възстановяване и устойчивост, на базата на финансиран по Програма Хоризонт 2020 проект.

В писмото се казва: „Преди всичко, бихме желали да изразим нашето удовлетворение от факта, че в преработените версии на Плана за възстановяване и устойчивост, бе включена Реформа: „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България. За нас е важно да се отбележи, че такава реформа е изрично изведена като приоритет в „Препоръчителните указания за разработване на Компонент на реформи и инвестиции – вълна за обновяване, насочена към повишаване на енергийната и ресурсна ефективност към План за
възстановяване и устойчивост“ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/component_renovation.pdf .“

Текстът на писмото може да видите тук.