Вчера, на редовно заседание на УС на БГФМА бяха приети трима нови членове на асоциацията. Това са:

1. Милена Станоева, Директор Дирекция „Администрация и Бизнес организация“в ЗК Уника АД

2. Татяна Накова, студент първа година в магистърската програма по фасилити мениджмънт в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

3. Ангелина Славкова, студент втора година в магистърската програма по фасилити мениджмънт в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Вашият коментар