Facility Management Innovation Forum, който ще се проведе на 1 октомври 2015 г. в Пловдив, е организиран от списание Enterprise с подкрепата на БГФМА> Събитието има за задача да срещне на едно място български и европейски професионалисти в сферата на фасилити мениджмънта с бизнеса, български и международни компании от различни сектори и индустрии, като по този начин разшири сферата на  настоящи и бъдещи ползватели на ФМ.

Участие в него като лектори от страна на БГФМА ще вземат – Горан Миланов, Председател на УС, който ще говори за ФМ пазара в България. Деян Кавръков, член на УС, ще сподели своя опит, свързан с оптимизация на фасилити мениджмънт процесите. Огнян Стоев, също част от Управителния съвет на Асоциацията, ще представи добри ФМ практики в прилагане на европейския опит на местно ниво.

Тематичният кръг от лектори е подбран така, че да се опита да отговори на следните въпроси:

  • Фасилити мениджъра – само професия или партньор при управлението на една сграда и при управление на бизнеса

  • Сградните инсталации и синергията с фасилити мениджмънта

  • Дигитализирането на сградите – бъдещето е тук, готови ли сме да го посрещнем?

  • Договорно – правни отношения при поддръжка и управление на имота

  • Опитът говори – развитие на сегмента в европейски и глобален мащаб

  • Пазарът на фасилити мениджмънт услугите – накъде вървим ?