logo_EUROFM

На специална среща, организирана от Practice Network Group към EUROFM в Лисабон, Горан Миланов презентира резултатите от проучването за ползване на ФМ услуги, проведено сред ФМ компании в София. Резултатите бяха приети с интерес от участниците в групата. Забелязват се различия в тенденциите за развитие в Европа и на нашия пазар, но е всеобщо мнението, че ФМ бизнесът в България следва Европейските трендове.