В партньорство с Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация   
Сградите консумират 40% от енергията и са отговорни за 36% от отделените CO2 емисии. От всички нас зависи да ги превърнем в привлекателно и комфортно място за обитаване. Предстоят значителни инвестиции в модернизирането на сградния фонд, които ще намалят дългосрочните разходи, енергийната бедност и ще насърчат едно отговорно поведение към околната среда.
Развитието на производството на екоенергия е приоритет в политиката на ЕС – 45 % дял на ВЕИ до 2030 г. е следващата реалистична цел, която ще се обсъжда. 
Готови ли сме за тези предизвикателства?
Научете за най-новите технологични постижения, разширете своя бизнес, почерпете от опита на водещи световни експерти, присъединете се към Екофорума за Югоизточна Европа (29-31 май, ИЕЦ, София).
 
Тематични акценти в програмата
● Интелигентни сгради   
● Децентрализирано производство на соларна електроенергия в сградите
● Енергийна ефективност
Сесията “Интелигентни сгради” ще бъде открита от Ерик Блум от Pike Research (Navigant), Великобритания, който ще посочи атрактивните пазарни ниши в сектора. Какво е европейско законодателство, касаещо сградите с почти нулева консумация на енергия, отговор ще даде Клеменс Хоори от Европейската комисия – Дирекция Енергетика. 
Весела МакГий и Кирил Велковски от Българския съвет за устойчиво развитие ще представят текущото състояние и възможностите за развитието на интелигентното строителство у нас. 
Рафаел Боинтнер от Виенския технологичен университет ще запознае делегатите с проекта AIDA, който предлага конкретни действия за изграждане на сгради с почти нулева енергийна консумация. Ключов момент от новата Директива за енергийна ефективност е изискването държавите членки да разработят дългосрочни стратегии за мобилизиране на финансирането на обновяване на техните сгради. Ейдриян Джойс от Европейския алианс на фирмите за енергийна ефективност на сградите, Белгия, ще разгледа различни финансови инструменти. 
След другите теми ще са сградноинтегрираните фотоволтаици, които  станаха неделима част от новата архитектурна “естетика”, и Българската фотоволтаична покривна програма, стартирала наскоро у нас.
Изложбата
Сред изложителите са водещи компании: Амандус Каал, Аспен, Biogest, Дабос, Weiss, Global Hydro Energy, Грийн Енерджи Обсървър, Европейски патентен офис, Екоел, Екосист, Енергийна къща “Тракия”, Елпром Трафо, ЕС-3, Европейско патентно бюро, Интернешенъл Пауър Съплай, Ирес България, JR Trade, Costruzioni Nazzareno, Krannich Solar, Nahtec, Лема Трейдинг, Лонг Ман Холдинг, Мотто Инженеринг, Парадайс Електрик Консулт, Пестим енергия, Скай Солар, Солар Ентърпрайз, Solar Ways, Sputnik Engineering (Solarmax), Слънчатка, Соларити, СТС Солар, Черноморски енергиен клъстер, Heliocentris Academia, Филтър, Юпитер Холдинг, Хермес Солар, Чепъков, Ziehl-Abegg, Chint Solar, Cink Hydro и др. 
Паралелни инициативи
● Дискусия “Как по-успешно да прилагаме енергийната ефективност в сградите”
● Европейски фондове за регионално развитие на България в периода 2014-2020
● Към мащабно интегриране на фотоволтаиката в България, форум организиран от БФА в рамките на международния проект PV GRID 
● GBE Factory – Предприятия за производство на зелена енергия
● Делови срещи Go Green to Environment 2013 – G2E 2013
● Конференция и изложба за управление на отпадъци и асансьорни съоръжения.

Вашият коментар