Какви са най-големите предизвикателства пред жените, работещи в сферата на фасилити мениджмънта?

Какъв път сте извървяла Вие и по какъв път да тръгнат бъдещите дами във ФМ?

Какви професионални качества и умения трябва да развият дамите в следващите години?

Към какво бъдеще да се стремят сегашните завършващи студенти?

Дами от ФМ, гледайте това видео и се вдъхновете!