Ноемврийското заседание на УС на БГФМА ще се проведе съвместно с Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) на 13.11.2018г.

С благодарност за любезната покана, отправена от CLEVES, заседанието ще се проведе от 16ч, в заседателната зала на ресторант Щастливеца, в Сан Стефано Плаза, ул. „Сан Стефано“ 22, София. 

На заседанието ще бъдат представени и дискутирани следните теми:

  • Координиране на Плана за работа за 2019г. на БГФМА с АСБС, включване на АСБС в работните групи;
  • Работна група по промени в ЗУЕС.

Моля, потвърдете присъствие до 12.11.2018г., на е-мейл: dilieva@bgfma.bg