Реновирането и санирането на сградите, като част от цялостната стратегия за устойчиво развитие, ще бъде едно от основните предизвикателства в Европа през следващите две до пет години, се казва в доклад на консултантската компания за имоти King Surge.

Според него „зелената“ енергия не е достатъчна, за да компенсира дисбаланса, породен от твърдите горива.

Дори на всеки хълм да имаше вятърна турбина, на всяко устие да имаше електрическа централа и дори да увеличим употребата на слънчеви панели и фотоволтаични клетки, пак не бихме могли да покрием нашите енергийни нужди, се казва в доклада. По този начин бихме могли да генерираме едва 10% от необходимата енергия.

Според компанията пестенето на енергия е много по-ефективно решение, отколкото генерирането на „зелена“ енергия. В този смисъл съществуващите сгради трябва да бъдат използвани по-пълноценно. В момента те генерират 46% от настоящите въглеродни емисии. По-доброто оползотворяване на сегашните офис пространства и пестенето на енергия от тях може да доведат до понижение от 20% от настоящото енергийно потребление. Повишаването на енергийната ефективност на сградите би могло да доведе до още 20% спестявания.

Според компанията основните енергийни ползи могат да дойдат от по-добро проектиране и разпределение на площите. Сред директните ползи от модернизирането на сградите са по-малка обезценка на активите, по-голяма производителност и комфорт на техните обитатели.

Вашият коментар