Йордан Карабинов, Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и създател на софтуерен продукт за управление на разходите, Contro, се присъедини към БГФМА на първото редовно заседание на УС, проведено на 21 януари.

Приветстваме г-н Карабинов с добре дошъл и му желаем ползотворна работа в БГФМА.