Формулировка на изискванията и компетенциите на специалистите по управление на недвижимо имущество бе изготвена чрез съвместен проект на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и Българска стопанска камара. Изготвянето на компетентностни модели за ангажираните с тази дейност е първата стъпка от проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

 

Компетентностните модели на длъжностите в сектора показват необходимите компетенции, качества, знания и умения на служителите в бранша. В резултат от проекта се очаква намирането на служители в сферата на управлението на недвижими имоти да става по-бързо и лесно.  Подробно разписаните компетентностни изисквания ще дадат възможност настоящите служители да бъдат обучавани допълнително, така че да се развиват и да бъдат по-успешни.

 

В процеса на работа по проекта са създадени и три анализа на сектора, които разкриват потенциала за развитие на бранша в страната. Изводите показват, че секторът е почти незасегнат от финансовата криза и компаниите продължават да работят, да създават нови работни места и да се развиват. Друг извод от анализите е, че в страната се наблюдава липсата на квалифицирани кадри.

 

„Работата по проекта доказа, че секторът на управлението на недвижими имоти е един от водещите в страната и допринася много за нейния брутен вътрешен продукт. Нуждата от експерти не бива да бъде подминавана и ние ще продължим да работим активно за постигане на нашите цели, сред които е и това длъжностите на заетите в тази сфера да влязат в Класификатора на професиите”, отбеляза Никола Игнатов, който беше преизбран за втори едногодишен мандат като председател на Секторен консултативен съвет към Българската стопанска камара.

Никола Игнатов е мениджър „Управление на собствеността“ на офис сграда А2 в Sofia Airport Center.

 

Приложението на компетентностните модели беше изпитано в няколко компании, в които работят специалисти в съответните области, сред които Sofia Airport Center, First Facility, Facility Optimum, Landmark Property Management, Interpred, FM Europe (Trade Center Europe), Magnum 7, Fairplay International, Acticum.Sofia.

 Източник: http://www.finance5.bg/news/bulgarian/94564.html

Вашият коментар