Катедра „Недвижима собственост“ при УНСС обявява магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“, прием септември 2019г.

Възможности за реализация:
– мениджъри на инвестиционно-строителни проекти и компании;
– консултанти по оценяване на проекти за развитие на недвижими имоти;
– мениджъри и експерти по финансиране на сделки и инвестиции в имоти;
– финансови мениджъри на компании и холдингови структури за недвижими имоти;
– консултанти и мениджъри във финансови институции и на финансовите пазари;
– пропърти и фасилити мениджъри;
– оценители на недвижими имоти;
– анализатори на пазара на недвижими имоти;
– аналитични специалисти по покупко-продажба на имоти, брокери и др.

Повече за магистърската програма и как да кандидатствате може да видите тук.