NuOffice, новопостроена сграда в Мюнхен, беше посочена за най-устойчивата офис сграда в света и й беше присъден платинен сертификат LEED (Leadership in Energy and Environment Design). По стандартите на US Green Building Council сградата е получила 94 т.(за сравнение, необходимият брой за платинен сертификат е 80), което е и най-високата достигана оценка изобщо от офис сграда.

Сградата е плод на съвместни усилия между изследователския проект DIRECTION и учени от Институтът за строителна физика във Фраунхофер (IBP).

Добра термална изолация осигуряват троен стъклопакет и плътна изолация на вътрешните стени. С цел намаляване на използваната от сградата енергия и същевременно внедряване на ВЕИ, е била реализирана идеята за лъчисти отоплителни и охладителни системи.

„Към края на годината очакваме първична енергийна комсумация от ок. 30kwh за кв. метър за цялата година“, казва Михаел Краус от факултета за Енергийни системи към IBP. В сравнение с по-стари офис сгради той очаква спестяването на егнергия да е от порядъка на 90%.  

 

 Източник:

http://www.direction-fp7.eu/News/Most_Sustainable_Office_In_The_World.kl#.UdqiDDumHjY и

http://www.direction-fp7.eu/News/NuOffice_In_Munich_Obtains_The_International_Platinum_LEED_Certification.kl#.Udqi2zumHjZ

За повече информация:
http://www.direction-fp7.eu/News/Michael_Krause_Reconciling_Energy_Efficiency_And_Comfort.kl#.UdqsYzumHjY

Вашият коментар