Ноемврийското редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 20.11.2019г., сряда, от 16ч.,

С благодарност за любезно отправената покана от Актавис ЕАД, заседанието ще се състои на следния адрес: гр. София, ул. Люба Величкова 9, зала София.

 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

-Развитие по предложения за промени в ЗУЕС, текущо състояние на съвместната дейност със ЗУЕС

-Нови предложения за нива на сформиране на членски внос

-Коледен коктейл на БГФМА

-Разни

Презентация на ThingsLog: Контрол и наблюдение на разходите за електричество, природен газ и вода.

Присъствие може да потвърдите до 19.11.2019г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg