Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация организира обучения по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“

 

Дата на следващото обучение: 29.05.2017г., от 14:00ч. до 18:00ч.

Място: Интерпред СТЦ София АД, зала Русе.

 

Цел:

В унисон с мисията на БГФМА – да насърчава утвърждаването и прилагането на високи професионални и етични стандарти, част от усилията ни е насочена към стандартизация на услугата фасилити мениджмънт. Убедени сме, че организирането на професионално обучение по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“ ще доведе до уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мендижмънт специалисти в страната.

 

Целева група:

Обучението е предназначено за:

  • Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
  • Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
  • Собственици и/или управители на сграден фонд;
  • Служители в производствени предприятия;
  • Служители на компании от реалния бизнес;
  • Специалисти от държавния и частен сектор;
  • Всички, заинтересовани от европейските норми във фасилити мениджмънта.

 

Съдържание:

Програмата на обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221” обхваща:

EN 15221 1         Термини и дефиниции

EN 15221 2         Споразумения

EN 15221 3         Управление на качеството

EN 15221 4         Таксономия/Класификация

EN 15221 5         Процеси

EN 15221 6         Управление на пространството

EN 15221 7         Бенчмаркинг

 

Лектори

Професионалното обучение ще се проведе от нашите доказани лектори, с богат академичен и професионален опит:

Горан Миланов, Заместник-председател на EURO FM Професионален профил

Арх. Валери Левиев, CIPS Професионален профил

 

Такса за участие:

99лв. на човек.

За членове на БГФМА- 25% отстъпка от цената.

Всички посочени цени са с ДДС и включват комплект работни материали и напитките по време на обучението.

 

Срок за записване: 23.05.2017г. чрез регистрационната форма по-долу или на е-мейл: dilieva@bgfma.bg

РЕГИСТРАЦИЯ