С решение на УС на БГФМА, взето на редовно онлайн заседание на 14.04.2021г. Отчетно-изборното Общо събрание на БГФМА тази година ще се проведе на 3 юни, от 13ч. в хотел Холидей Ин, София.

Покана с Дневния ред ще бъде изпратена до всички членове в срока, указан в Устава на организацията.