Съгласно решение на УС на БГФМА от 24.04.2014 г., заседанията на Управителния съвет ще се провеждат при фиксиран график – всеки втори четвъртък на месеца.

 

 

заседание

дата

1.

Заседание на УС на БГФМА

8 май 2014, четвъртък

2.

Заседание на УС на БГФМА

12 юни 2014, четвъртък

3.

Заседание на УС на БГФМА

10 юли 2014, четвъртък

4.

Заседание на УС на БГФМА

11 септември 2014, четвъртък

5.

Заседание на УС на БГФМА

9 октомври 2014, четвъртък

6.

Заседание на УС на БГФМА

13 ноември 2014, четвъртък

7.

Заседание на УС на БГФМА

11 декември 2014, четвъртък

 

Вашият коментар