Партньорите ни от ВИФИ България съвместно с ВУЗФ организират програма „Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост“. Целта на програмата е да даде на студентите практически знания и умения в областта на бизнесa, технологиите и мениджмънта. По този начин ще подготви специалисти за интегрирано управление на съоръжения, сгради и услуги, включително иновативно управление на работното място и оптимизиране на бизнес процесите.  Спeциалността отговаря максимално на пазарните потребности и гарантира широк спектър от възможности за реализация в България и Европа. Завършилите получават диплома за висше образование, степен магистър от ВУЗФ и европейска диплом от ВИФИ. Занятията се провеждат в съботно-неделен формат.

Сред лекторите са изтъкнати професионалисти от бранша, сред които инж. Тошо Киров, Веселка Данчева, арх. Весела Вълчева-МакГий, Владислав Кайзеров, инж. Красимир Пунчев, арх. Валери Левиев, адв. Огнян Варадинов, Димитър Георгиев.

Специалността се отличава със:

  • Силна  практическа ориентация на обучението – реални бизнес казуси, учебни  посещения и практикуми в обекти от публичния и частния сектор – болници, офис и бизнес сгради, шопинг центрове, бизнес паркове
  • Осигурени възможности за платени летни стажове в най-големите компании от бранша
  • Отлични кариерни перспективи в един динамичен, бързо развиващ се и проспериращ пазар на ФМ и пропърти услугите в България и Европа
  • Задълбочена подготовка в икономическите, управленски и технически аспекти на професионалното управление на сгради, съоръжения и недвижима собственост. Най-модерните съвременни модели и теории по икономика, мениджмънт и технически науки

Повече информация можете да намерите на https://fm-master.com/, както и в брошурата тук.