Първото редовно заседание на УС на БГФМА за 2018г. ще се проведе на 18.01., четвъртък, от 16:00ч. в зала 200А на Интерпред-СТЦ София.

Основните теми за дискусия ще бъдат:

  • Организация на Общо събрание;
  • Проучване на удовлетвореността на членовете;
  • Предстояща среща на партньорите по проекта DEFMA.

БГФМА организира за своите членове и представяне на CRISTA (КРИСТА) или Climate Risk Integrated System for Thematic Assessment – географска информационна услуга, която предоставя достъпна информация за влиянието на климатичните рискове върху частната и публичната собственост. ГИС базата данни съдържа информация за сградния и жилищен фонд, за принадлежащата техническа и транспортна инфраструктура, за климатичните и техногенни рискове, които могат да окажат влияние върху територията. КРИСТА представлява ценен инструмент за анализиране на характеристиките на урбанизираните зони и за оценка на техните качества.

Представянето е с начален час 15ч. и ще се проведе в залата за заседания.

Моля, потвърдете участие, както в представянето, така и в заседанието, до 16.01. (вторник), на: dilieva@bgfma.bg