Енергиен сертификат трябва да притежава всяка сграда, въведена в експлоатация след 22 ноември 2013 г. Това е част от новата Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания, влизаща сила от тази дата. 

Ще бъде определят клас на сградата, съгласно енергопотреблението, като оценкит еще варират от А до G (A ще се отнася за най-висока енергийна ефективност, G, съответно, за най-ниска). Изследването ще се възлага от собственика на фирма, която отговаря на изискванията в Закона за енергийна ефективност. Получавайки съответните документи за оценка на клас, собственикът трябва да ги внесе в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Сертификатът се издава със срок от 10 години. 

 Сертификатът ще съдържа данни за:

– функционално предназначение на сградата;

– клас енергопотребление;

– стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата; 

– енергията от ВЕИ в абсолютна стойност и като относителна стойност от брутната потребна за сградата енергия;

– източници на енергия в сградата;

– стойността на специфичния годишен разход на потребна енергия;

Данните за тази информация ще са още от инвестиционния проект, а при въвеждане в експлоатация ще се прави обследване, от което ще се изведат и препоръки за повишаване на енергийната ефективност на сградата.

 

Източник:  http://econ.bg/

Вашият коментар