БСК-анкета

Българската стопанска камара /БСК/ уведомява за традиционната си годишна анкета „Годината през погледа на бизнеса“ и Ви кани най-учтиво да се включите в нея до 10 декември 2017 г. Конфиденциалността е гарантирана.

Проучването се осъществява от БСК за единадесета поредна година, като целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Основните теми са свързани с отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Анкетата е достъпна на:

https://www.bia-bg.com/news/view/23627/

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени в средата на м. декември 2017 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК – www.bia-bg.com.