Юлското заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 19.07.2018г., от 16ч в зала 200А, Интерпред СТЦ София, бул Драган Цанков 36. 

На заседанието ще бъдат представени и дискутирани следните теми:

  • Презентация на ScanClean – професионални продукти за почистване и хигиена
  • Отбелязване на 10-та годишнина на БГФМА
  • Нередовни платци на членски внос
  • Проекти и нови възможности.

 Потвърждение за участие може да направите до 18.07.2018г.