WORLD FM DAY

 

На 13 юли 2016 г. БГФМА отбеляза Световния ден на Фасилити Мениджмънта. Домакин на събитието бе голяма част от управителния съвет на Асоциацията, сред които: Горан Миланов, Председател на УС на БГФМА и заместник-председател на EuroFM, Тошо Киров, заместник-председател на БГФМA, Иван Велков, заместник-председател на Столичния Общински съвет и член на УС на БГФМА, Деян Кавръков, FRICS и член на УС на БГФМА, арх. Валери Левиев, CIPS, член на УС на БГФМА и член на КС на НСНИ.

Горан Миланов, председател на УС на БГФМА и заместник-председател на EuroFM, представи резултатите от последното изследване на Техническия университет Виена, според което фасилити услугите за всички сгради е четвъртата по големина индустрия в Европейския съюз. „Днес можем да се поздравим както с нашия професионален празник – Световния ден на Фасилити Мениджмънта, така и с факта, че българският пазар е съизмерим с европейския по отношение на предлаганите фасилити мениджмънт услуги”, добави г-н Миланов.

Събитието бе и повод да се обсъдят важни теми, сред които мястото на България на глобалната карта в тази динамично растяща индустрия, развитието на нашите градове, както и шансовете на София да се състезава за приза „Зелена столица” на Европа. Иван Велков, заместник-председател на Столичния Общински съвет и член на УС на БГФМА, подчерта необходимостта от единомислие и взаимодействие между местните власти, частния и обществен интерес и синхрона с професионалните организации като ключови за подобряване на градската среда и качеството на живот както в столицата, така и в цялата страна. „Важно е най-вече самото активно участие в процеса на всички нива и във всички посоки. Тогава резултатите от инвестираните услилия ще са факт много скоро, далеч преди да почнем да печелим международни награди“, отбеляза също Г-н Велков.

Деян Кавръков, FRICS и член на УС на БГФМА, разказа за напредъка в съвместната работа на БГФМА с Българския институт за стандартизация (БИС) по легализацията и въвеждането на европейските стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221. Акцент в презентацията му бяха и обученията по тези стандарти, които БГФМА организира за първи път в България и които се радват на голям интерес.

 

IMG_4593 IMG_4681 IMG_4670