FM-Forum-Bourgas-700x325

Фасилити мениджмънтът увеличава добавената стойност на сградите, които се управляват професионално, а в подкрепа на управлението на сградите вече действат различни иновации, които водят и до намаляване на разходите. Около това мнение се обединиха участниците в III Фасилити Mениджмънт Форум, организиран от Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и сп. „ENTERPRISE.

Конференцията откриха Надя Гогова, управляващ партньор на сп. ENTERPRISE, председателят на БГФМА Иван Велков и изпълнителният директор на Логистичен индустриален парк Бургас Стамен Стамов.

Сред официалните гости на събитието бяха Ивелина Стратева, директор на дирекция „Икономика и стопански дейности” в Община Бургас, и представителят на КРИБ-Бургас Павлин Иванов.

„Радвам се, че този форум се провежда в Бургас, защото това е най-подходящото място. Ние сме на трето място в страната по брой на издадени разрешения за строеж, което показва, че икономиката на града ни се развива. Има и сериозни перспективи пред Индустриалния и логистичен парк в Бургас”, коментира Ивелина Стратева.

На събитието бяха представени възможностите, които индустриалната зона в Бургас предоставя на бизнеса. Експертите дискутираха и иновациите при дигитализирането на сградите, софтуерните решения във фасилити мениджмънта и готовността на бизнеса да посрещне промените в средата.

По време на форума членове на БГФМА и експерти в областта направиха преглед на тенденциите, като обърнаха внимание на пазара на услугите в сектора и каква е неговата посока на развитие. Дискутираха се очакваните иновации при дигитализирането на сградите, както и ролята на софтуерните решения във фасилити мениджмънта и до колко компаниите са готови да посрещнат промените.

Сред темите с акцент на събитието бяха: „Устойчиви бизнес стратегии; ефектът на ФМ върху корпоративните цели и работно място“; „Корпоративните стратегии за управление на недвижими имоти и добавената стойност на фасилити мениджмънта“, “Интернет на нещата във ФМ“ и т.н.

Официални партньори на форума са Окин България, Сентър Майн, Идеал Стандарт-Видима АД и Солико ЕООД.