Юнското редовно заседание на УС на БГФМА ще се проведе на 12.06.2019г., сряда, от 16ч.

С благодарност за любезно отправената покана от Серес Мениджмънт Сървисиз, заседанието ще се състои на адрес: София Еърпорт Център/ Sofia Airport Center (SAC), Офис сграда А2, партерен етаж, Board room.

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

-Участие на БГФМА в работни групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ

-Професионално обучение за домоуправители съвместно с БСК

-Конференция „Smart & Green Business Camp 2019“

-Модели за формиране на членски внос

-Разни

Присъствие може да потвърдите до 11.06.2019г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg