На 26 и 27 октомври ще се проведе I Конгрес за Управление на недвижими имоти за Централна и Източна Европа във Варшава, Полша.
Конгресът ще разгледа въпроси от Стратегически мениджмънт на недвижими имоти- Фасилити/ Пропърти/ Асет/ Услуги/ Портфолио Мениджмънт. За лектор на събитието е поканен Г-н Деян Кавръков, член на УС на БГФМА.
Може да резервирате място на: http://remcongress.pl/eng