На 23 юли 2021 г., от 9.30 до 16ч. в хотел Intercontinental София, ще се проведе конференция за представяне на напредъка по проект  „Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation –  SHEERenov“ .

Проект SHEERenov се финансира от Програма „Хоризонт 2020“. Основната му цел е да се разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги на принципа „на едно гише“ на територията на град София, като целта е в последствие  този модел да се възпроизведе и в други градове.  По този начин, проектът цели да подпомогне процеса на смяна на модела от 100% публична (финансова и административна) подкрепа към пазарно-ориентиран модел.

Партньорските организации от Унгария и Естония ще представят успешните модели за енергийно ефективно обновяване в жилищния сектор в своите страни, познати като европейски добри практики и ще направят предложения относно подходите, приложими за България.

Програмата на събитието може да разгледате тук.

Регистрация за участие в събитието може да направите на следния линк: https://www.eventbrite.co.uk/e/energy-efficiency-in-multifamily-buildings-one-stop-model-in-bulgaria-tickets-162525585401.

По проекта беше изготвен доклад „Енергийно-ефективно обновяване в жилищния сектор на България – ситуационен анализ и приложими добри европейски практики“. Със съдържанието му може да се запознаете тук.