От 27 до 29 март предстои провеждането на Шестото международно изложение и конференция Smart Cities 2018.  БГФМА е традиционен партньор на събитието. Проявата ще срещне представители на бизнеса, общините и научните среди и ще представи нови технологии за адаптиране на градовете; дигитална инфраструктурна система; цялостни интегрирани услуги за населението; иновативен подход към интелигентното управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите.

Акценти в изложението:

▪ Домашна и сградна автоматизация ▪ Телематика – транспорт, публична администрация, превенция на бедствия ▪ Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради, в производствата

▪ Иновативни системи за сметосъбиране ▪ Енергийна ефективност, когенерация ▪ Ефективни решения за отопление и охлаждане – термопомпи, котли и камини на пелети ▪ Eнергия от отпадъци  и др.

 

Водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Холандия, Швеция и Щвейцария заявиха своето участие. Сред тях са Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи, Неон 10, Домотика.БГ, ТермоЛаб, Екотех Системи, Уормтек, Термо-помпени системи, Балканика Енерджи, Куатроджи, Херц, Innova, Amandus Kahl, Fronius, Dutch Dryers, DanStoker Poland, CPM Europe, Verdo Energy и много др. За 9-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион.

* Паралелно събитие: Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ)

 

За първи път

Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на Smart Cities. То осигурява допълнителна възможност на изложителите за представяне на решенията им и улеснява контакта с техни нови бизнес партньори.

 

Конференцията:

Интелигентни градове:

■ Партньорство Дигитален преход – част от инициативата Градски дневен ред на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране

■ Фирмени смарт решения и иновации: ▪ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ – SAP

италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др.

■ Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

 

Станете част от изявата – свържете се с нас: office@viaexpo.com, www.viaexpo.com