От 25 до 29 Януари в София се проведе обучение Train the Trainer, етап от проекта WIFI Academy.

В сесията взеха участие бъдещите тренери по европейска норма EN 15221 :

Деян Кавръков БГФМА

Горан Миланов БГФМА

Тошо Киров БГФМА

Никола Игнатов БГФМА

Повече информация относно събитието и направените презентации може да видите на FM Зона на знанието https://www.bgfma.bg/fm-knowww.bgfma.bg/fm-knowledge-zone/wledge-zone/