DSC04222

На 20 и 21 юни в София се проведе първата международна конференция “Smart & Green Business Camp 2019”, която събра български и чуждестранни експерти в областта на недвижимите имоти, пропърти  и фасилити мениджмънта.

Водещи специалисти коментираха тенденциите на пазара и направиха интересни прогнози за развитието на фасилити мениджмънт индустрията като основен елемент за взаймодействие и иконимическо развитие , „зелените“ градове, „умните“ мрежи и новите технологии в сектора на имотите.

Иглика Йорданова, изпълнителен директор на Colliers International, представи данни за инвестициите в бизнес имоти в Централна и Източна Европа и България. През първото тримесечие на годината обемите за региона забавят ръста си спрямо първото тримесечие на 2018 г. Числата са, съответно, 2,3 млрд. евро и 2,9 млрд. евро. За България през първото тримесечие обемите достигат 103 млн. евро.

Доходността от инвестициите в бизнес имоти в България се задържа стабилна – 8% за офисите, 7,25% за търговските площи и 9,5% за индустриалните площи. Наемите и в трите сегмента също се задържат на стабилни нива.

Арх. Елица Панайотова, координатор на проекта на Столична община “Зелена София”, коментира индикаторите за устойчивост и как местната администрация в столицата на България планира да измести фокуса от автомобилното движение към пешеходците и устойчивото развитие.

Темата беше продължена от Златина Събева, член на Камарата на независимите оценители в България.

Арх. Константин Пеев, ЕКСА АД, коментира мястото на културните паметници в градската среда.

Таня Косева-Бошова, председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, и Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), разгледаха промените в градската среда и симбиозата на нейните структури. Според тях процесът е изключително бавен и е нужна смелост, за да може да се осъществи промяна в градоустройството и обществения транспорт.

Левент Алатлъ, председател на Турската фасилити мениджмънт асоциация (TRFMA), разгледа професията на фасилити мениджъра и значението на фасилити мениджмънта за развитието на средата още на ниво дизайн и проект на сгради. Той посочи, че важността на планирането на фасилити дейностите се осъзнава при началото на експлоатацията на една сграда. Ако планирането е навременно, още в ранните етапи на строителния процес, разходите ще бъдат по-ниски.

Алексей Гринченко, фасилити мениджър на фабрика за производство на телевизори и монитори край Санкт Петербург, EuroFM Ambassador, представи практически пример за рециклиране на индустриални отпадъци. Той открои предизвикателствата пред фасилити мениджърите и препоръча непрекъснато да се следят законодателните промени в сферата на екологията, да се използват международните кодове за рециклиране, да се информират всички заинтересовани страни за дейностите, свързани с отпадъците, да се следи внимателно процесът по рециклиране и да се въвлече целият персонал в процеса по управлението на отпадъците.

Йордан Станков, член на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация, коментира, че поддръжката на сградите е разход, който често излиза твърде скъпо на компаниите, които ги обитават, както и на държавата, чийто сграден фонд е огромен, но остарял. Причината за това е липсата на достатъчно практика и опит в сферата на фасилити услугите.

Горан Миланов, Chair EuroFM Ambassador, коментира фасилити мениджмънтa на европейско ниво. Той разказа как EuroFM използва организациите и образователните институции като основни стълбове за развитие на фасилити мениджмънта и представи плановете за разширяване на организацията.

В рамките на втория ден от конференцията беше направено посещение на офис и индустриални сгради с иновативни и добри фасилити практики – офис и бизнес сграда Space Tower, обитавана от Experian Bulgaria, на бул. „Цариградско шосе“ 86.

Благодарим на всички колеги и съмишленици, които оказаха подкрепа и се включиха в събитието.

Снимков материал може да разгледате тук.