• Иван Велков
  Председател на УС на БГФМА
  E: i.velkov@icloud.com; ivelkov@bgfma.bg
 • Деница Илиева
  Изпълнителен директор, БГФМА
  Т: +359899947041
  E: dilieva@bgfma.bg
 • Адрес
  София 1407, бул. „Н.Й.Вапцаров 55“, ЕКСПО 2000, Фаза IV