След последните промени, направени на Общото събрание на БГФМА, което се състоя на 3.06.2021 година, Управителният съвет на Българска фасилити мениджмънт асоциация се състои от 9 члена, избрани за мандат 2021г-2023г.:

  1. Иван Велков – Председател на УС
  2. Анна Дунева – Заместник- председател на УС
  3. Бисера Пейчева – член на УС, представител на „Планекс Инвест“ ООД
  4. Димитър Георгиев – Заместник – председател на УС, представител на „Фърст Фасилити България“ ЕООД
  5. Драгомир Стефанов – член на УС
  6. Йордан Станков – Заместник – председател на УС
  7. Лъчезар Петров – Заместник – председател на УС, представител на „Вики Сървисис“ ЕООД
  8. Петър Ташев – Заместник – председател на УС
  9. Цвета Наньова – Заместник – председател на УС, представител на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД

Изпълнителен директор на БГФМА, с мандата на Управителния съвет, е Деница Илиева.