След последните промени, направени на Общото събрание на БГФМА, което се състоя на 29.03.2023 година, Управителният съвет на Българска фасилити мениджмънт асоциация се състои от 9 члена, избрани за мандат 2023г-2025г.:

  1. Иван Велков – Председател на УС
  2. Анна Дунева – Заместник- председател на УС
  3. Бисера Пейчева – член на УС, представител на „Планекс Инвест“ ООД
  4. Драгомир Стефанов – член на УС
  5. Йордан Станков – Заместник – председател на УС
  6. Лъчезар Петров – Заместник – председател на УС, представител на „Вики Сървисис“ ЕООД
  7. Октай Рафиев, Заместник – председател на УС, представител на „Проект Сервиз Инженеринг“ ЕООД
  8. Петър Ташев – Заместник – председател на УС
  9. Цвета Наньова – Заместник – председател на УС, представител на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД