Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България.

БГФМА играе жизнено важна роля в популяризиране и повишаване престижа на професията „Фасилити мениджър“ в България и региона. Като активен член на EuroFM и IFMA, организацията участва и отганизира различни събития на международно ниво.

Сътрудничеството на Асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да участва в дискусията относно законодателни промени, касаещи професионалното управление на имоти, процеси, материални активи и инфраструктура.

Работейки в тясно сътрудничество с университети в страната, БГФМА участва в подготовката на бакалавърски и магистърски програми в областта на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта, а също така, осигурява като лектори изтъкнати ФМ бизнес лидери.

Асоциацията е успешен партньор в редица международни и местни проекти, които поставят акцент върху повишаване квалификацията и усъвършенстване компетенциите на ФМ професионалистите.

Устав на БГФМА

Стратегическа карта за развитие на БГФМА

Брошура на БГФМА

Изпълнение на КПИ за 2016г.

ГФО 2017

Вътрешни правила за Защита на личните данни в БГФМА

Политика за Защита на личните данни на БГФМА

 

 

Адрес:

1407 София, бул. Н.Й. Вапцаров 55

Офис парк ЕКСПО 2000, Фаза IV