1. Партньори в България

Българска стопанска камара

http://www.bia-bg.com

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

http://www.ceibg.bg/

Българска търговско-промишлена палата

http://www.bcci.bg

Български съвет за устойчиво развитие

http://www.bgbc.bg/bg/

 

2. Международни партньори

Европейска Фасилити Мениджмънт Асоциация

http://www.eurofm.org/

Международна фасилити мениджмънт асоциация

http://www.ifma.org/

 

3. Други европейски асоциации

Австрия

http://www.fma.or.at/

Великобритания

http://www.bifm.org.uk/bifm/home

Германия

http://www.gefma.de/

Румъния

http://www.rofma.ro/

Холандия

http://www.fmn.nl

Унгария

http://www.hfms.org.hu

Норвегия

www.nbef.no

Дания

www.dfm-net.dk

Щвейцария

http://www.fmpro-swiss.ch

Словения

www.safm.sk

Финландия

http://www.fifma.org