Контролният съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация се състои от 3 физически лица, членове на Асоциацията, и има мандата на Управителния съвет. По настоящем Контролният съвет е в състав:  Красимир Икономов, Янко Сиджимов и Видин Христов.