Българският Съвет за Устойчиво Развитие (BGBC) е организация с нестопанска цел и нашата мисия е да трансформираме застроената среда чрез промяна начините на проектиране, строителство и експлоатация на сградите. Като член на световна мрежа от организации, ние работим заедно, за да изградим съзнание в публичния сектор, капацитет чрез професионално образование, да ангажираме бизнеса с измерване на устойчивостта във веригата на производство и доставка на строителни продукти, както и да подпомагаме правителството при разработването на устойчиви политики.

BGBC служи като централизирана платформа за споделяне на знания за изграждането и развитието на пазара в България. Организацията предлага експертиза в устойчиво строителство и градско планиране, работи за прилагане на международно признатите системи за сертифициране на сгради и градски райони, предлага професионални обучения за акредитирани консултанти и одитори на зелени сгради. Нашите членове представляват различни пазарни сектори, които работят заедно, за да създадем устойчива икономика, по-чиста околна среда и по-силна общност за бъдещите поколения.