На 21 януари 2016 г. в София се проведе международна среща по проекта „Ангажираност на служителите във Фасилити Мениджмънт компании“ (www.eiforfm.eu). Събитието бе организирано от Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), в партньорство с Фасилити Мениджмънт Институт (ФМИ) http://www.fm-institute.com, а проектът се финансира от Европейската комисия и се реализира съвместно с партньори от Испания, Италия, Унгария и Гърция, включително представители на браншови организации.

Фокус на събитието бе темата за индустриалните отношения в ЕС и участието на служителите в управлението на компании. В дискусията взеха участие представители на българските профсъюзи, работодателски организации, партньорски асоциации и представители на бизнеса. Основната цел на проекта е насърчаването на дейности за проучване и подготовка на създаването на Европейски дружества (SE) или Европейски кооперативни дружества (SCE) в сектора на услугите и в частност Фасилити Мениджмънт.

БГФМА и ФМИ предоставиха актуална информация за равитието на международния проект „Ангажираност на служителите във Фасилити Мениджмънт компании“, както и за европейските директиви и тенденции при формиране на тези дружества. Г-н Горан Миланов, председател на УС на БГФМА и заместник председател на EUROFM, г-н Тeодор Дечев от Асоциацията на Индустриалния Капитал в България (АИКБ) и г-н Енрико Либера от Националната Школа за Услуги на Италия, коментираха и други актуални проекти, които безспорно ще подпомогнат българската икономика в различни сектори.

„Проектът има за цел да установи правила и процедури за предоставяне на информация на работниците, участващи в тези дружества, включително консултиране и насоки за участие в управлението им. Радваме се, че БГФМА е деен двигател в подобни процеси, както и че с наша помощ те навлизат и в България“, коментира Горан Миланов.

IMG_20160121_092832image-70e1de00f8486874f5d750cfc776747d7e66484ea4bc8a1172d61b9dabee3e3c-Vimage-748ef7f4c893e1bd9305cff096cc7b66e00220999013e51d5a79eeef89c43b16-V