БГФМА започва работа по нов проект с европейско финансиране „Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта“ (Digital and environmental skills for facility management) DEFMA. Проектът е по програма Erasmus+KA202- Стратегическо партньорство за професионално обучение и развитие.

Партньори в новия проект са:

South West College (Великобритания)

Squola Nazionale Servizi (Италия)

SummitSkills (Великобритания)

Vilnius Builders Training Centre (Литва)

The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (Гърция)

 

Специфичните цели, които този амбициозен проект си поставя, са:

  • Да се обогати ФМ сектора, посредством създаване на обучителен курс по въпроси, свързани с екологичните технологии;
  • Да се въведат модерни методи на обучение и свободен достъп до обучителни ресурси, които да помогнат на обучаващите се сами да обогатят технологичните си умения, свързани с околната среда;
  • Да се подпомогне взаимното признаване на постигнатите резултати от обучението и да се установи рамка за екологични квалификации на фасилити мениджмънт специалистите в Европа.

Първата среща на партньорите по проекта ще се състои в средата на м. октомври 2016г.