„Веолия Енерджи Сълюшънс България“ ЕАД и Видин Христов бяха приети за нови членове на редовно заседание на УС на БГФМА, проведено на 12 септември. Информация за новоприсъединилите се колеги е налична в директория „Членове“.

Приветсваме ги с добре дошли и им желаем ползотворна работа в Асоциацията.