След дълъг процес по превод и съгласуване на Европейските норми за фасилити мениджмънт EN 15221, БГФМА е готова да премине към заключителния етап на процеса , а именно легализирането им в Българския Институт по Стандартизация. С това си действие БГФМА ще допринесе зa уеднаквяване стандартите за работа на фасилити мениджмънт специалистите в България, както и за поставянето има на едно по-високо, европейско ниво на професионализъм.

Очаква се Европейската норма EN 15221 да бъде утвърдена като БДС стандарт и достъпна за ползване от българските специалисти през 2016г.