От 4 до 6 октомври в гр. Херлен, Холандия се проведе среща на членовете на EURO FM. БГФМА бе представена от Иван Велков, който взе участие в заседанието, на което бе представена София като домакин на Европейската фасилити мениджмънт конференция от 5 до 8 юни 2018г. Председателят на БГФМА изрази категорична готовност и желание от страна на БГФМА за сътрудничество по организацията и  домакинството на събитието.

По време на тридневната среща EURO FM излъчи и победител от Summer School състезание, състояло се между университетите, членове на EURO FM, в което 13 отбора  работят по конкретен казус, свързан с подобряване качеството на живот в определено населено място (община). Победителят е международен отбор на университети от Холандия и Австрия, а 10-те участници в отбора получиха безплатни входни билети за Европейската фасилити мениджмънт конференция в София през 2018г.

На събитието EURO FM излъчи и първите пет Посланици на добра воля във фасилити мениджмънта, които ще представят Бразилия, Малайзия, Швейцария, Испания и Португалия. Посланикът на добра воля, представящ България, ще бъде излъчен по време на EFMC’ 2018г. в гр. София.

Herleen