Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173/18.03.2021г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна и въведените забрани и ограничения за провеждане на масови събирания, УС на БГФМА Ви уведомява, че насроченото за 30-ти март 2021г. Общо годишно отчетно-изборно събрание на БГФМА, се отменя.

Съгласно правилата на Устава ни и при съобразяване с актуалната епидемична обстановка и разпоредбите на отговорните институции, ще бъде насрочено Общо годишно отчетно-изборно събрание за нова дата, за което ще бъдете надлежно и своевременно уведомени.

Оставаме на разположение за допълнителна информация.

Бъдете здрави!

от УС на БГФМА