Станете част от най-голямото ГИС събитие в България – Конференцията по случай 20-ти юбилеен Световен ГИС ден “Проектираме света заедно”. Тя ще Ви даде възможността да:

  • Се запознаете с най-съвременните ГИС технологии, които ще променят начина, по който възприемате и използвате ГИС
  • Научите от водещите експерти в сферата на Геопространствените технологии световните тенденции и добри практики
  • Разберете как другите потребители използват ГИС за ефективно решаване на проблемите и предизвикателствата във Вашата област
  • Откриете ГИС продукти и решения, които ще Ви помогнат да работите по-бързо, лесно и ефективно
  • Обмените опит и идеи с колеги от различни организации и водещи ГИС експерти
  • Създадете полезни партньорства
  • Станете част от разрастващото се ГИС общество в България

Програмата може да разгледате тук.