Септемврийското редовно заседание на УС на БГФМА за 2020 година ще се проведе на 9 септември, сряда, от 18ч., на адрес: София, бул. „Арсеналски“ 2, Park Center Sofia, Cache Bar, при:

 

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

– Нови членове;

– Проекти:

„SHEERenov – Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovation“;

„Устойчиво и ефективно управление на публичната недвижима собственост;

– Участие на БГФМА в работи групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ;

– Членски внос 2020;

– Предстоящи събития;

– Разни.

 

Потвърждение за участие до: 8.09.2020г. на е-мейл: dilieva@bgfma.bg