Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е партньор на Годишната конференция на b2b Media. Бизнес събитието събира утвърдени специалисти и млади преприемачи с иновативни решения за градската среда, сградите и домовете. Запазете своето място с безплатна регистрация на: http://conference.b2bmedia.bg

SmartConf2017-FB

 

Годишната конференция на b2b Media обединява визионерите и търси новите решения, които ще са част от ежедненивето ни утре.

Основите теми на събитието, което ще се проведе на 24 октомври 2017 в Дома на Европа са: Интелигентните градове и умните идеи – бъдещето на градската среда, преминаване към дигиталната реалност в сградите, домовете, транспорта, цифровизация в ежедневието.

Редица утвърдени специалисти в сферата и млади предприемачи с визия ще представят своите виждания, технологични разработки и решения.

В различни сектори ще се представят иновативни решения в сферата на смарт градовете, интелигентната икономика и “зелената” градска среда.

б2  

Партньори:

Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти, Камара на архитектите в България, Българскa фасилити мениджмънт асоциация, Българската асоциация по водите, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, БДВО, БАПРА, Агенции 3con и H2H, Publics.bg, EspressoNews, Manifesto.bg.

Организатор на събитието е b2b Media