Юнското редовно заседание на УС на БГФМА за 2020 година ще се проведе на 18 юни, четвъртък, от 16ч., на адрес: София, бул. „Арсеналски“ 2, Park Center Sofia, Cache Bar, при:

Дневен ред, одобрен от Председателя на УС:

– Развитие по проект „SHEERenov – Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovation“;

– Покана за участие в проект „Устойчиво и ефективно управление на публичната недвижима собственост“;

– Участие на БГФМА в работи групи по „Изменения в ЗУЕС“ към МРРБ;

– Разни.

 

Потвърждение за участие до: 17.06.2020г. на е-мейл: dilieva@bgfma.bg