Годишно отчетно – изборно общо събрание на БГФМА

На редовно отчетно-изборно общо събрание на Българската фасилити мениджмънт асоциация BGFMA / БГФМА, на 29 март, в УНСС/UNWE, бяха представени мандатните отчети на управителния и контролния съвети на организацията, избрани нови такива и бяха приети бюджет и план за бъдещите ни дейности и проекти. Нов мандат, като членове на управителните органи на БГФМА получиха колегите:…

Конференция – представяне на проект SHEERenov

Как  енергоефективното обновяване на сгради в жилищния сектор да премине от ангажимент на държавата и ограничените публични финанси към собствениците и банковия сектор? На тези въпроси се опита да отговори проведената по проекта SHEERenov  конференция. Партньорите от Унгария и Естония отправиха важни послания на базата на техния успешен опит в годините: нашите проблеми не са…

Годишно отчетно-изборно Общо събрание’2021

3 юни 2021 г., София. На проведеното днес годишно отчетно-изборно Общо събрание, Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) избра нови органи на управление с мандат от две години (2021-2023 г.), в състав: Иван Велков, Анна Дунева, Бисера Пейчева, Димитър Георгиев, Драгомир Стефанов,  Йордан Станков, Лъчезар Петров, Петър Ташев, Цвета Наньова. За Председател на организацията, за трети…

РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

В края на месец май 2021 Българска фасилити мениджмънт асоциация проведе международна образователна мобилност на 9 експерти, които взеха участие в специализирано обучение по проект „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на европейския фасилити мениджмънт. Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Целите на мобилността бяха свързани с постигането на следните резулати: –…

Forum Real

В рамките на Форум Реал – първият виртуален форум за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България, БГФМА проведе няколко работни срещи и обсъди:  „Управлението на сгради: Как нормативната база, новите технологии и Ковид-19 повлияха на сектора“ във #ФорумРеал – първият виртуален форум за недвижими имоти, инвестиции,…

15-та конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

На 29 и 30 октомври списание „Фасилитис“ организира за 15-ото поредно издание на международната конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“. Тази година за първи път събитието се проведе в хибриден формат – с уебинарни сесии през целия ден на 29 октомври и с кратък networking коктейл на 30 октомври в Интерпред СТЦ София. Събитието се…

Откриване на академичната 2020/2021 година в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

На 26 октомври официално бе открита академичната година за новата задочна 2-семестриална магистърска програма „Фасилити мениджмънт“ към Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Програмата се осъществява със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и Европейската фасилити мениджмънт асоциация (EuroFM), където членува Стопанският факултет. Студентите бяха посрещнати от директора на магистърската програма и декан…

Общо събрание ‘2020

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) проведе на 6 март 2020 годишното си Oтчетно Общо събрание. Домакин на събитието бяха колегите ни от София Еърпорт Център. Дневният ред на ОС включваше: Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2019 г. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2019 г. Приемане на годишния финансов отчет за 2019…

14та Международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

14та Международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“ се проведе на 15 и 16 октомври в Интерпред СТЦ. Организатори на събитието са списание „Фасилитис“ с подкрепата на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). В приветствените си думи по повод откриването на конференцията новоизбраният Президент на EuroFM Горан Миланов отбеляза, че българските фасилити мениджмънт компании са научили…

Първа лятна школа „Фасилити мениджмънт“

На 22 и 23 август 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Първа лятна школа „Фасилити мениджмънт“ – съвместен сертификационен курс на списание „Фасилитис“ и Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“, със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и: Шнайдер Електрик България – генерален спонсор; СентърМайн…