В рамките на Форум Реал – първият виртуален форум за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България, БГФМА проведе няколко работни срещи и обсъди:
  •  „Управлението на сгради: Как нормативната база, новите технологии и Ковид-19 повлияха на сектора“ във #ФорумРеал – първият виртуален форум за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България (пълен запис от панела);
  • Проекта „SHEERenov – интегрирани услуги за жилищно обновяване (пълен запис от срещата)“;
  • „Къде е мястото на съвременния фасилити мениджмънт в Националния план за възстановяване и устойчивост“ (пълен запис от срещата)
Модератор на срещите беше Иван Велков, Председател на УС на БГФМА. Участници:
Димитър Георгиев, УС на БГФМА
Янко Сиджимов, БГФМА
инж. Калин Йорданов, УС на ФИАБЦИ България
Деница Илиева, Изпълнителен директор
Цвета Наньова, УС на БГФМА
Доц. д-р Драгомир Стефанов, УС на БГФМА
Йордан Станков, УС на БГФМА