Уеб сайт: http://www.unwe.bg/new-address.html

Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-ав­торитетното и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. УНСС е на първо място в България, на 13-о в Европа и на 31-во в класацията на световните бизнес училища през 2011 г. на Висшия консорциум на 126 изследователски центрове и институти към Министерството на образованието на Испания. Консорциумът е най-голямата изследователска организация, която прави световна класация на висшите бизнес училища.

Връзката между БГФМА и УНСС се осъществява от катедра Икономика на недвижимата собственост и съответстващата специалност със степен „бакалавър“. Специалността беше създадена през 2007 г., когато секторът на недвижимите имоти беше във възход. На това отдадохме големия интерес към специалността, изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) за глобалната финансово-икономическа криза и до днес интересът към специалността не е намалял.

Универсуитетът е асоцииран член на БГФМА от септември 2013 г.

Е-майл: jjovkova@abv.bg

Уеб сайт: http://www.unwe.bg/new-address.html

Вашият коментар