Работи в областта на недвижимите имоти от 2003 година.

През  2005 год. започва работа към администрацията на ИНТЕРПРЕД СТЦ София,

В последните 10 години се развива  професионално в областта на събитийния мениджмънт, договорирането и споразумения за отдаване под наем на зали за обучения, изложбени пространства, временни  офис площи. Продажба и договориране на аутсорсинг услуги.

 

Обхватът на работата й  включва Фасилити мениджмънт на оперативно ниво в двете основни направления  „Пространство  и инфраструктура“ и „Хора и организации“.

Професионален опит, като  консултант в  частни и публични проекти свързани с управлението на човешките ресурси, инвестиционно планиране и  фасилити мениджмънт.

Участва в мероприятия със социална ангажираност, които подкрепят развитието на обществото по теми за образованието  и кариерно развитие, екология, изкуство.

 

Професионално образование:

Магистърска програма по „Управление на сгради и съоръжения – Фасилити мениджмънт“ в СУ „Св Климент Охридски“, 2009-2011.

Бакалавър по „Икономика на транспорта“ – УНСС

Е-майл: a.slavkova@gmail.com