Уеб сайт: www.bernstein-co.com

Бернщайн е водеща консултантска компания с международно присъствие. Екипът на Бернщайн притежава богат и дългогодишен опит в различни области и отрасли. Основните индустрии, в които оперира компанията са ИТ аутсорсинг, управление и поддръжка на сгради, строителство и инфраструктура, възобновяеми енергийни източници.